1. turnaj seriálu JmŠS v rapidu dětí o postup na MČR

Šachy Brankovice z.s.

pořádá 25. ročník šachového turnaje mládeže v rapid šachu

O brankovického krále

hraný jako memoriál Miroslava Křivánka

Turnaj je součástí seriálu Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu pro sezónu 2022/2023 v kategoriích U14 (2009 a ml.), U12 (2011 a ml.) a U10 (2013 a ml.)

Termín                       : sobota 26. listopadu 2022

Místo konání             : Kulturní dům Brankovice (u motorestu Litavan)

Právo účasti              : hráči a hráčky narození v roce 2009 a mladší

Přihlášky                   : do 24. 11. 2022 na e-mail ředitele turnaje: stanislavlansky@seznam.cz

Hlavní rozhodčí        : Jaroslav Hejný ml.(turnaj A), Jan Kotisa (turnaj B),

Program                    : 08.30 – 09.30   prezence, losování

                                    : 09.45 – zahájení turnaje

Je bezpodmínečně nutné dodržet dobu prezence, opozdilci budou losováni až do 2. kola!

                                      Předpokládané ukončení turnaje: do 15.00 h   

Startovné                   : 60 Kč za jednoho hráče, platba při prezenci

Systém hry                : švýcarský na 7 kol

Tempo hry                : 2×15 min + 5s za provedený tah

Způsob hry                   Budou se hrát 2 turnaje:

                                      turnaj A (nar. 2009 a ml.) –  HD14, D14, H12, D12

                                      turnaj B (nar. 2013 a ml.) –  H10, D10

   Oba turnaje budou započítány na LOK ČR v rapid šachu

Pravidla                      – hraje se podle Přílohy Pravidel šachu FIDE pro rapid a bleskový šach

  – nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie 

    bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného

    tahu týmž hráčem v téže partii.

Materiál                     : vysílající složka zajistí na každé dva hráče jednu šachovou soupravu a                                            jedny digitální šachové hodiny

Hodnocení                  : samostatně budou vyhodnoceny následující kategorie:

              V turnaji A

  H14 (2009, 2010), D14 (2009, 2010), H12 (2011, 2012), D12 (2011, 2012)

  V turnaji B      

  H10 (2013 a ml.), D10 (2013 a ml.)

  V turnaji B budou zvlášť vyhodnoceny kategorie

  H8 (2015 a ml.) a D8 (2015 a ml.), souběh cen v turnaji B je možný

 Pořadí                       – body, Buchholz, střední Buchholz, SB, větší počet výher, los

 Ceny                         – každý účastník obdrží věcnou cenu

– vítězové všech kategorií H i D  obdrží navíc zvláštní tradiční cenu-                     

  originál keramického krále nebo královny       

diplom za 1. až 3. místo ve všech kategoriích H i D, cena pro nejmladšího chlapce a nejmladší dívku                                           

Občerstvení               vedle hracího sálu je místnost, kde můžete konzumovat vlastní jídlo

                                     a pití, v bufetu si můžete zakoupit kávu, čaj, nealko a něco na chuť

                                    – 20 m od hrací místnosti se nachází motorest Litavan, do 10h jsou otevřeny                                Potraviny naproti hrací místnosti.

Různé:                       Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním

                                   audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem                                       prezentace činnosti pořadatele a JmŠS.

                                   Každý hráč/ka musí mít doprovod – osobu starší 18 let.                                                              Doprovod (rodič, vedoucí výpravy) za své hráče plně zodpovídá po celou                                          dobu konání turnaje.

                        V Brankovicích 26. října 2022                      Mgr. Stanislav Lánský, ředitel turnaje                                                                                    

Tréninky od září 2022

Od poloviny září opět začínáme trénovat.

Mladší žáci:

Mladší žáci(rok nar. 2010 až 2013):

Vždy v sobotu od 9.30 do 11.00

Vanesa Sovová(R)

Natálie Sovová (R)

Adriana Sovová(R)

Aleksandr Petkov(R)

Josef Půček(R)

Nikola Plichtová(N)

Špunti(rok nar. 2014 až 2018):

Vždy ve středu od 15.30 do 16.30

Veronika Sedláková

Barbora Sedláková

Ondřej Vaněk

Svatik Piňos

Milan

Pavlína

Šarlota Stará(R)

Matyáš Luža

Kroužky

Od 1. ledna 20222 začíná spolek opět pracovat po téměř dvouleté přestávce kvůli COVID-19