Šachové kroužky ve škole

od  provozuje spolek 2 šachové kroužky. V sezóně 2019/2020 vždy v pátek . Do kroužků je zapsáno 24dětí. Děti jsou rozděleny podle výkonnosti do dvou skupin. Začátečníky vede od 12.45h do 13.30h Ing. Klára Vaňková(Čermáková), pokročilé od 13.45h do 15.00h Mgr. Stanislav Lánský.